post

Co
to jest ubezpieczenie na życie 3 w 1? Czy każde towarzystwo
ubezpieczeniowe oferuje coś takiego? – pyta naszą redakcję jedna
z internautek.


Od razu przypomina nam się reklama jednego z szamponów, który ponad 20 lat temu zrewolucjonizował rynek, reklamując się hasłem „Szampon i odżywka w jednym”. W przypadku ubezpieczeń na życie to również chwyt marketingowy, bo każde towarzystwo ubezpieczeniowe oprócz podstawowej polisy na życie, oferuje jej rozszerzenie na wypadek nieszczęśliwych wypadków, śmiertelnej choroby, trwałego lub czasowego inwalidztwa. Do tego stałego zestawu można również dodać ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, co w obecnych niepewnych czasach jest niezwykle popularną formą zapewnienia nam i naszej rodzinie spokojnego życia.


Jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie oferty, pamiętajmy, że mają one podstawową opcję – wypłatę określonej sumy pieniężnej po śmierci ubezpieczającego wskazanym przez niego osobom, a to ubezpieczenie na życie, a ewentualne rozszerzenia realizowane są zwykle na podstawie dodatkowych, zwykle odrębnych umów. Polisa na życie może również zawierać elementy oszczędnościowi-inwestycyjne, wtedy mamy do czynienia z polisą na życie oraz na dożycie. Składki ubezpieczenia są wtedy wyższe, ale – w odróżnieniu od typowej polisy terminowej – po osiągnięciu określonego wieku zostaną nam wypłacone środki, które być mogą dodatkową emeryturę.